Журнал №6 – українська версія

 Лісове і садово-паркове господарство. – 2015. – №6

 ЗМІСТ


Бровко О.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБОЦЕНОЗІВ У РИЗОСФЕРІ ЯЛІВЦЯ КОЗАЦЬКОГО, ЯКИЙ ЗРОСТАЄ В ОСЕРЕДКАХ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМ РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ РУХОМИМИ ФОРМАМИ СВИНЦЮ

Гуменюк В.В., Зібцев С.В., Борсук А.А. ВПЛИВ НИЗОВОЇ ПОЖЕЖІ НА ДЕРЕВОСТАН ТА НАЗЕМНІ ЛІСОВІ ГОРЮЧІ МАТЕРІАЛИ В СОСНОВИХ ЛІСАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Зібцев С.В., Миронюк В.В., Гілітуха Д.В. ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЗА ДАНИМИ ГЛОБАЛЬНОЇ КАРТИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ

Konishchuk V., Kyrnychyshyn O. IMPACT AGROCHEMICAL AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE SOIL ON THE DEVELOPMENT OF POPULATIONS PRIMULA VERIS L.S.L.

Лакида М.О., Василишин Р.Д. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСІВ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЗИДЕНЦІЯ «ЗАЛІССЯ»

Лакида П.І., Дубровець Б.В. ПРОГНОСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

Лещенко О.Ю., Ліханов А.Ф. ДІАГНОСТИКА ЖАРОСТІЙКОСТІ РОСЛИН LOLIUM PERENNE L. ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Марченко Н.В., Новицький С.В., Грабар І.Г. ЩОДО ШЛЯХІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ ГРАБА

Маурер В.М., Косенко Ю.І., Пінчук А.П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЛИСТЯНИХ КУЩІВ ЗДЕРЕВ’ЯНІЛИМИ ЖИВЦЯМИ

Розенфельд В.В. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ БОРОШНИСТОЇ РОСИ ДУБА (MICROSPHAERA ALPHITOIDES QRIFF ET MAUBL.) ТА АЛГОРИТМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ситник С.А., Ловинська В.М., Харитонов М.М. ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ГРУПИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДЕРЕВИНІ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ ПІВНІЧНОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Швець І.В. DARMERA PELTATA (Torr. ex Benth.) Voss – ПОХОДЖЕННЯ, ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ЛАНДШАФТНОМУ БУДІВНИЦТВІ м. КИЄВА

Яворовський П.П. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ

Ярмоленко А.К., Чурілов А.М., Якубенко Б.Є., Тертишний А.П. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ПЕРЕЛОГАХ РІЗНИХ РОКІВ ДЕМУТАЦІЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ